3 praktische tips voor een gezond team + boekentip voor meer verdieping

Conflicten tijdig signaleren én aanpakken

Neem conflicten serieus en pak deze snel aan. Voor je het weet loopt het uit de hand, zijn er veel meer partijen bij betrokken. Dan heeft iedereen er een mening over en kiest partij. Soms verliest men zelf het eigenlijke conflict uit het oog en verzanden teams in details en gedoe waar je al helemaal niet op zit te wachten. Pak het probleem bij de eerste signalen direct aan. Laat het niet lopen in de hoop dat het zich vanzelf oplost.

           Tip 1: Een goede manier voor het tijdig signaleren van conflicten is 15 minuten gesprekjes met je teamleden. Probeer iedere week of iedere 2 weken minimaal 15 minuten de tijd te nemen om even met je teamleden apart te zitten. Zo weet je wat er speelt, bouw je constructief aan vertrouwen en kan je snel sturen bij eerste signalen. Ook online is dit prima te doen, plan de meetings vooruit in ieders agenda.

Ken en respecteer elkaars verschillen

Als je van elkaar weet hoe je reageert op bepaalde situaties, dan is de kans veel minder groot dat zaken escaleren. Immers je weet wanneer je die collega niet om hulp moet vragen en je weet ook dat een andere collega nou eenmaal graag nog even de puntjes op de i zet. Als je de kracht in je teamleden kent en inzet, neemt de kans op conflicten af.

              Tip 2: Een DISC test voor teams is een simpele en effectieve methode om snel inzicht te krijgen in verschillende persoonlijkheidstypes. Deze test is ook deels online af te nemen.

Houdt het gezamenlijke doel voor ogen

Bij de meeste conflicten wordt niet meer gedacht in gezamenlijke belangen, maar staat het belang van het individu voorop. Als een conflict al wat verder is gevorderd, wordt het steeds moeilijker voor beide partijen om de ander gelijk te geven. En zullen standpunten nog feller verdedigd worden. Een gezamenlijk doel, stelt de eigen belangen weer even in perspectief en helpt weer (deels) om de teamgeest weer terug te krijgen.

              Tip 3: Teken je gezamenlijk doel. Plaats ieder teamlid op een plek en beschrijf zijn/haar rol om dat doel te bereiken. Probeer ook het conflict in die afbeelding een plek te geven. Is dit conflict van belang het doel te bereiken of leidt dit juist af om daar te komen? 


Doorleestip over dit onderwerp:

Leidinggeven als het moeilijk is | Silvia Prins

De inzichten uit het boek ondersteunen je om samen met je team moedige gesprekken te voeren, de verbinding te herstellen en conflictvaardiger te worden. Je krijgt als leidinggevende een stevige basis om je (zelf)kennis te vergroten en bewuster met conflicten aan de slag te gaan. Gaandeweg zal je merken dat in conflicten een groot potentieel schuilgaat voor verandering.


Meer weten, sparren of gewoon even doorpraten? Neem gerust contact met mij op!