Privacy Beleid inXtenso

versie 31 augustus 2021             

De bescherming van persoonlijke gegevens die u bij ons achterlaat, vinden we erg belangrijk. Hieronder leggen we u uit hoe we omgaan met uw gegevens.

Persoonsgegevens die worden verzameld

InXtenso verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam

Telefoonnummer

E-mailadres

Adresgegevens

Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt. In correspondentie, door het invullen van een formulier op de website of telefonisch.

Gegevens die worden ingevuld bij een test op de website

In de gesprekken en coachtrajecten verzamelt InXtenso persoonlijke informatie die u deelt. Door middel van aantekeningen en/of verslagen of door middel van ingevulde vragenlijsten.

Waarom gegevens worden verzameld

InXtenso verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
U persoonlijk advies op maat te geven;
Om onze dienst bij u te kunnen uitvoeren;
U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
Ter evaluatie van onze diensten

De nieuwsbrief van InXtenso die een aantal maal per maand wordt gestuurd heeft als doel om de diensten van InXtenso onder de aandacht te brengen en de doelgroep te inspireren. De nieuwsbrief wordt alleen op eigen verzoek toegezonden en het abonnement op de nieuwsbrief kan te allen tijde door de ingeschrevene zelf worden beëindigd.

Hoe lang gegevens worden bewaard

InXtenso zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Gegevens delen met derden

InXtenso verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt als dit nodig is voor de bedrijfsvoering van InXtenso. Denk hierbij aan ICT-beheer, websitebouwer, cloudservices en ons boekhoudprogramma.
Bijzondere en/of gevoelige informatie zal uitsluitend in de volgende gevallen worden deze gegevens gedeeld:
Met jouw toestemming aan je leidinggevenden.
Geanonimiseerd, (casus in intervisie, ter analyse)

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@inXtenso.nl. InXtenso zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Cookies

Onze website van InXtenso gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt.

U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen indien u dit doet kan de werking van de website worden beperkt.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken te maken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Googlediensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.
Meer informatie over de gegevensverwerking voor Google Analytics vind je in de privacy policy van Google. (https://policies.google.com/privacy/update?hl=nl)

Beveiliging

InXtenso neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@inXtenso.nl.

Inwerkingtreding en wijzigingen van dit privacy beleid

Dit privacy-beleid treedt in werking per december 2018. Het kan worden aangepast, bijvoorbeeld om (beter) aan te sluiten op nieuwe wet- en regelgeving of gewijzigde omstandigheden.