Balans in het werk

TimeMastery | Onderwijs

TimeMastery voor het Onderwijs

Juist in het onderwijs is het zo belangrijk balans te bewaren. De werkdruk neemt toe en de schaarste op de arbeidsmarkt is groot. Hiermee kan je werkplezier en effectiviteit enorm onder druk komen te staan.

TimeMastery | Onderwijs biedt hiervoor een duurzame oplossing. Deze methode is gericht op ieders persoonlijke kwaliteiten en gedrag. Aan de hand van DISC krijgt je inzicht in je karakter en communicatiemethode. Deze training is zowel individueel als in teams te volgen.

Door de jarenlange ervaring die inmiddels is opgedaan bij vele scholen, is deze nieuwe methode specifiek afgestemd op medewerkers in het onderwijs. Van docententeam tot concierges, administratieteams en directie.

Praktische info

In het voorjaar van 2022 start een nieuwe trainingsserie TimeMastery | Onderwijs

De gehele teamtraining omvat 3 trainingsdagdelen en 3 individuele coachingsmomenten per teamlid.
Een trainings- en coachingspakket op maat voor jouw team is ook mogelijk.
Individuele coaching kan op afspraak plaatsvinden.

Neem contact op voor beschikbare data in februari, maart en april.