Persoonlijk coaching traject

Vastlopen op het werk

Er zijn verschillende oorzaken waardoor een hoge werkdruk kan ontstaan. Inefficiënt werken, reorganisaties, verhuizing en onduidelijke verantwoordelijkheden kunnen hier in belangrijke mate een bijdrage aan leveren. Het Persoonlijke Coaching Traject is gericht op het opheffen van die factoren welke geleid hebben tot de situatie van het ‘vastlopen’.

Opzet en aanpak

Tijdens het intakegesprek zal de coach vooral u aan het woord laten en goed luisteren. Het doel van de intake is om een zo goed mogelijk beeld op te bouwen van de situatie waarin u zich bevindt. Feiten, emoties, (gevolgen van) gedrag en verwachtingen zullen door elkaar lopen. De professie van de coach is om te (onder) scheiden en de puzzelstukken in beeld te krijgen. Vanuit het ontstane beeld doet de coach een voorstel voor verdere aanpak. Die aanpak is praktisch gericht, soms ook confronterend, maar altijd met het te bereiken doel voor ogen.

Leerdoelen

U leert om beter te reageren op situaties, prioriteiten te stellen, ‘nee’ of ‘ja, tenzij’ te zeggen als het nodig is, en u krijgt grip op taken en acties. Kortom, er wordt gewerkt aan versterking van het zelfmanagement.
Door het Persoonlijke Coaching Traject wordt u geholpen om te ontdekken wat de factoren zijn die tot ‘vastlopen’ hebben geleid en hoe die in de toekomst kunnen worden voorkomen.

Resultaten

Het Persoonlijke Coaching Traject resulteert in prettiger werken, een gevoel het werk weer aan te kunnen en meer werk gedaan krijgen met minder moeite in minder tijd.
Een resultaat kan ook zijn dat u ontdekt dat het werk en/of de werkomgeving niet bij u past. In dit geval is de vraag welke veranderingen nodig zijn, intern of extern, zodat u het beste tot uw recht komt. Voor zowel uzelf als ook voor de werkgever is dit het beste.
Coaches die opdrachten uitvoeren voor Inxtenso, verklaren zich volledig te houden aan de Gedragscode Coaching (GCC).

Meer weten?


Bel 0651153890 of laat uw gegevens achter, dan neem ik zo snel mogelijk contact met u op.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief