Ontwikkeling van missie en visie

Missie en visie raken het hart van een onderneming. Waar sta je voor en waar ga je als onderneming voor. Dit gaat over idealen, intenties en over ambities.

Het opstellen van een missie en visie dwingt ertoe om na te denken over fundamentele vragen. Soms lijken dat vanzelfsprekende uitgangspunten maar om ze expliciet onder woorden te brengen is lastig. Missie en visie gaan over principes en uitgangspunten die een leidraad zijn voor het beleid en handelen van de onderneming.

Van hoog tot laag participeren

Inxtenso gelooft dat het hebben van een heldere missie en visie van levensbelang is voor het succes van een onderneming. Missie en visie geven focus, ze zorgen ervoor dat alle neuzen naar dezelfde richting gaan. De praktijk is echter weerbarstig. Veel mensen vinden het maar een wollig gebeuren. Wij helpen bedrijven op een pragmatische manier invulling te geven aan het tot stand komen van een missie en visie. En vooral om alle medewerkers in het proces mee te nemen, te laten participeren. Alle niveaus binnen de organisatie moeten betrokken worden. Anders wordt het alleen een zaak van het management. Het luisteren naar het uitvoerend niveau is misschien wel het meest belangrijk. En verder is een heldere communicatie is cruciaal.

Concrete doelen en een plan

Maar het alleen hebben van een missie en visie is niet voldoende. Misschien begint dan wel het moeilijkste van alles: strategie en concrete doelstellingen om de visie te realiseren. En vooral: wat gaan we (lees iedereen) morgen en de komende jaren doen. En vooral: wat gaan we niet (meer) doen. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan een no-bid strategie: waar gaan we niet meer op aanbieden. Deze fase is een uitdaging. Het realiseren van je missie en visie. Dit vraagt commitment van alle medewerkers. Maar ook om goed project management en monitoring om tot het beoogde resultaat te komen.

Meer weten?


Bel 0651153890 of laat uw gegevens achter, dan neem ik zo snel mogelijk contact met u op.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief